Polityka prywatności

Szanowni Państwo,
Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Spełniając wynikający z przepisów RODO obowiązek informacyjny, chcielibyśmy poinformować Państwa, Panią/ Pana, że:

1. Administratorem Państwa/ Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Taurus Gen, ul. Makuszyńskiego 5, 71-155 Szczecin, NIP 8522589935. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie na adres Taurus Gen, Maria Serdyńska, ul. Makuszyńskiego 5, 71-155 Szczecin,, za pomocą poczty tradycyjnej, na adres email: taurus.gen@prokonto.pl oraz telefonicznie pod numerem komórkowym 697915828

2. Państwa/Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora polegają na oferowaniu klientom produktów z zakresu żywienia, dobrostanu i zdrowotności zwierząt.

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom firmy Taurus Gen kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez firmę produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa (księgowość) jak również w celach statystycznych.
Firma nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy Taurus Gen

5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie - tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe.

6. W związku z przetwarzaniem Państwa/Pani/Pana danych osobowych przysługuje Państwu/ Pani/Panu prawo do: - żądania od Administratora dostępu do Państwa/Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora sprostowania Państwa/Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora usunięcia Państwa/Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa/Pani/Pana danych osobowych, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa/Pani/Pana danych osobowych, - przenoszenia Państwa/Pani/Pana danych osobowych, - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: taurus.gen@prokonto.pl , lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: Taurus Gen, ul. Makuszyńskiego 5, 71-155 Szczecin,
Informujemy również, że:

7. Pliki „COOKIES”

 1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:
  • sesyjne
  • stałe
  • analityczne
  1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
  2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  3. „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.
 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt w dowolnym momencie listownie pod adresem naszej firmy lub elektronicznie pod adresem email: taurus.gen@prokonto.pl

Maria Serdyńska
Taurus Gen

PROGEN ACTIV

Naturalne, bioaktywne preparaty wzmacniające dla zwierząt na bazie colostrum bovinum.
ZAMÓW TERAZ
2018 © TAURUS GEN. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności.
Wykonanie: Bergstone.pl
envelope-ofacebook-squarephoneglobe